Γιατί βιολογικό κοτόπουλο;

Αρχική / Γιατί βιολογικό κοτόπουλο;

chicken 02 biogreko why

  • Τα πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα πραγματικά διαφέρουν.
  • Η διατροφή τους στηρίζεται αποκλειστικά σε βιολογικούς δημητριακούς καρπούς. Χωρίς πρόσθετα που ευνοούν την ανάπτυξή τους, χωρίς γενετικώς τροποποιημένες (μεταλλαγμένες) ζωοτροφές.
  • Αναπτύσσονται με φυσιολογικούς ρυθμούς, έχοντας πρόσβαση στο χώρο βοσκής, ικανοποιώντας έτσι τις φυσιολογκές τους ανάγκες για περπάτημα, σκάλισμα και έκθεση στον ήλιο και τον αέρα. Αυτές οι συνθήκες είναι που τους προσδίδουν την ιδιαίτερη γεύση, το κιτρινωπό χρώμα και την σκληρότερη υφή τους.
  • Ελέγχονται σε όλα τα στάδια της παραγωγής από γεωπόνους και κτηνιάτρους και φθάνουν σε εσάς εγγυημένα για να σας θυμίσουν τη γεύση του κοτόπουλου που έχει χαθεί εδώ και δεκαετίες.

Τι σημαίνει Βιολογικό κοτόπουλο;

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται προκειμένου ένα κοτόπουλο να μπορεί να χαρακτηριστεί βιολογικό αναφέρονται σαφώς στους κανονισμούς της ΕΕ 834/2007 και 889/2008. Εκεί τίθενται όλοι οι περιορισμοί και οι όροι που αφορούν στον τρόπο σταυλισμού και εκτροφής, τη διατροφή, τις μεθόδους αντιμετώπισης ασθενειών κ.τ.λ. Τα σημαντικότερα σημεία, από τα οποία προκύπτουν και οι διαφορές με τα αντίστοιχα συμβατικά είναι:

1. Οι συνθήκες εκτροφής: τα βιολογικά κοτόπουλα βόσκουν ελεύθερα σε πιστοποιημένα βιολογικά αγροκτήματα. Έτσι ικανοποιούν την φυσιολογική τους ανάγκη για κίνηση, σκάλισμα και έκθεση σε φυσικό φως κα αέρα. Οι φυλές που επιλέγονται είναι βραδείας ανάπτυξης, ανθεκτικές σε ασθένειες και με ανεπτυγμένο το ένστικτο της κίνησης και της βόσκησης. Η ηλικία σφαγής είναι κατ’ελάχιστο 81 ημέρες (συνήθως φθάνει τις 95) όταν σε συμβατικές εκτροφές είναι συνήθως κάτω από 40.

2. Διατροφή: Στη διατροφή των βιολογικών κοτόπουλων εκτός της βόσκησης συμμετέχουν πιστοποιημένοι βιολογικοί δημητριακοί καρποί. Απαγορεύεται η χρήση γενετικώς τροποποιημένων ζωοτροφών, συνθετικών αμινοξέων, ζωϊκού λίπους και κάθε είδους αυξητικών παραγόντων.

3. Μέθοδοι αντιμετώπισης ασθενειών. Για την αντιμετώπιση των ασθενειών απαγορεύεται η προληπτική χρήση αντιβιοτικών, ενώ χρησιμοποιούνται διάφορες εναλλακτικές μέθοδοι όπως η ομοιοπαθητική. Οι πολύ μικρές πυκνότητες στους ορνιθώνες (περίπου 7 κοτόπουλα/τ.μ όταν σε συμβατικές εκτροφές συναντάμε πυκνότητες 14-17 κοτόπουλων/τ.μ.), η ολοήμερη παρουσία των κοτόπουλων σε εξωτερικούς χώρους, η χρήση ανθεκτικών φυλών και γενικά η μη ‘’πίεση’’ των κοτόπουλων για να αποκτήσουν γρήγορα βάρος, είναι οι καθοριστικοί παράγοντες πρόληψης των ασθενειών.

4. Έλεγχος και πιστοποίηση. Ο έλεγχος αφορά όλα τα στάδια της παραγωγής: το αγρόκτημα παραγωγής ζωοτροφών, τα πτηνοτροφεία, τους χώρους βόσκησης, τα εργοστάσια ζωοτροφών, τα πτηνοσφαγεία – τυποποιητήρια και την διαδικασία διανομής. Πραγματοποιείται από εγκεκριμένους φορείς και αφορά σε όλες τις επιχειρήσεις που παράγουν βιολογικά προϊόντα. Η ιχνηλασιμότητα των προϊόντων είναι απολύτως εξασφαλισμένη.

Τέλος, οι εκτροφές βιολογικών κοτόπουλων είναι εξ’ ορισμού μικρές οικογενειακές μονάδες που παράγουν ποιοτικά προϊόντα σεβόμενες το περιβάλλον και την αειφορία. Η επιλογή βιολογικών προϊόντων γενικά στην βιωσιμότητα της υπαίθρου και την παραμονή των νέων ανθρώπων σε περιοχές εκτός των πόλεων.