Στα αλώνια του καλαμποκιού!!!

Στα αλώνια του καλαμποκιού!!!

Στα αλώνια του καλαμποκιού!!!

H BIOGRECO έχοντας πολυετείς και σταθερές συνεργασίες με βιοκαλλιεργητές από όλη την Ελλάδα, επιλέγει τα καλύτερα πιστοποιημένα καλαμπόκια που θα αποτελέσουν τη βάση της διατροφής των βιολογικών κοτόπουλων.