Τι σημαίνει Βιολογικό κοτόπουλο;

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται προκειμένου ένα κοτόπουλο να μπορεί να χαρακτηριστεί βιολογικό αναφέρονται σαφώς στους κανονισμούς της ΕΕ 834/2007 και 889/2008. Εκεί τίθενται όλοι οι περιορισμοί και οι όροι που αφορούν στον τρόπο σταυλισμού και εκτροφής, τη διατροφή, τις μεθόδους αντιμετώπισης ασθενειών κ.τ.λ.

Νέα – Ανακοινώσεις

Στα αλώνια του καλαμποκιού!!!
Στα αλώνια του καλαμποκιού!!!

H BIOGRECO έχοντας πολυετείς και σταθερές συνεργασίες με βιοκαλλιεργητές από όλη την Ελλάδα, επιλέγει τα καλύτερα πιστοποιημένα καλαμπόκια που θα...